Praktische info en formulieren

Alle nodige documenten en praktische info vindt u hier.

Sluitingsdagen 2016

Raadpleeg hier alle sluitingsdagen voor 2016.

Formulier toestemmingen

Indien zeer dringende hulp noodzakelijk is, beslist de verantwoordelijke van het Kinderdagverblijf over de te nemen maatregelen. We hebben hiervoor jullie toestemming nodig, zowel voor eerste zorg als voor medicatie.

Huishoudelijk reglement

Wij zijn een vergund kinderdagverblijf. Om een volwaardige en professionele opvang te verzekeren werken wij samen volgens de bepalingen van dit huishoudelijk reglement.

Klachtenformulier

Bent u tevreden, vertel het anderen; heeft u klachten, zeg het ons.

Inlichtingenfiche

Hier kan u de inlichtingenfiche downloaden.

Opvangovereenkomst

Hier vindt u de opvangovereenkomst.