Opvoeden zoals Jean-Baptiste De La Salle

Onze kinderopvang is verbonden aan het Vlaams Lasalliaans Perspectief.
We werken vanuit de visie op opvoeding en onderwijs van Jean-Baptiste De La Salle (1651-1719) de grondlegger van de Broeders van de Christelijke Scholen.

De 5 basisideeën van ons project zijn:

We laten ons inspireren door De La Salle om alle kinderen een christelijke opvoeding en onderwijs te bieden.
Net als Jean-Baptiste De La Salle strijden de Broeders van de Christelijke Scholen voor het recht op goed christelijk onderwijs voor alle kinderen en jongeren. We streven naar een sociaal rechtvaardige visie op opvoeden en onderwijzen en hebben dus veel aandacht voor die kinderen die in kansarmoede en moeilijke situaties opgroeien. Onze motivatie is de christelijke waarde van dienstbaarheid.

We voeren een persoonsgericht opvoedingsbeleid.
In een samenleving die steeds meer het individu en de persoonlijke vrijheid centraal stelt willen wij bijzondere aandacht hebben voor de afhankelijkheid en de relaties tussen mensen, ook in de kinderopvang. Beroepsbekwaamheid en authenticiteit maar ook vertrouwen en verantwoordelijkheid vinden we dan ook belangrijk. Zoals in het scheppingsverhaal waarderen we elk kind als een unieke persoonlijkheid.

We scheppen samen en voor iedereen groeikansen.
In onze maatschappij liggen de kansen voor persoonlijke ontwikkeling voor het grijpen. De christelijke school en ook onze kinderopvang heeft een grote verantwoordelijkheid in het begeleiden van alle kinderen in hun groei en opvoeding, in het bijzonder die kinderen die door hun afkomst minder kansen hebben en dreigen uit de boot te vallen.

We ontwikkelen een open kijk op mensen, op de wereld en op het leven.
Een open kijk betekent 2 attitudes: zonder vooringenomenheid en vooroordelen opvangen wat gebeurt en actief nieuwe perspectieven en toekomstmogelijkheden bieden. De dingen zien die er echt toe doen vraagt een grote fijngevoeligheid en ook een openheid voor de beloftevolle aanwezigheid van God, in hoop en verwachting.

We streven naar verbondenheid en willen iedereen betrekken.
Voor ons is onderlinge verbondenheid in loyauteit een maatstaf van de inzet voor het welzijn van alle kinderen. Personeel, ouders, de buurt en de bredere samenleving hebben een stem in ons christelijk-lasalliaans beleid. Wij geloven dat de zorg voor kinderen een heilige zaak is.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription