Pilootproject Doorgaande Lijn opvang

Werken rond het realiseren van de grondrechten is geen evidentie. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting vraagt anno 2022 nog steeds zeer veel aandacht. Kwetsbare (groepen) mensen blijven uit de boot vallen.

Eén van de grote problemen is een fragmentarisch en versnipperd beleid. Bevoegdheden zijn niet op elkaar afgestemd. Maar ook diensten, instellingen en organisaties werken te vaak naast elkaar. De strijd tegen armoede en het realiseren van de grondrechten kan alleen werken vanuit een integrale aanpak. En dus is er nood aan verbinding, brugfiguren én brugorganisaties (zie kadertekst: Overbruggen}, die werkingen die niet op elkaar aansluiten, met elkaar verbinden. 

In dit artikel gaan we dieper in op de start van een project in Leuven. Geen nieuw project, wel een vernieuwend. Het bouwt verder op een duurzame samenwerking tussen lokale partners, wat een essentiële voorwaarde is om er een succesverhaal van te maken. De bruggen zijn reeds gebouwd. Ze worden tijdens het project versterkt en verbreed. Waar nodig, komen er nieuwe bruggen. 
Want het kan toch niet zijn dat mensen uit de boot vallen, omdat de maatschappij er niet in slaagt om duurzaam samen te werken. Het kan toch niet zijn dat jonge kinderen reeds in de eerste zes levensjaren aan de kant worden gezet. Wij geloven er sterk in dat wij met dit project, vanuit het werken in de praktijk, tot maatschappelijke beweging én verbetering kunnen komen, zodat de grondrechten kunnen gelden voor iedereen. In verbinding met elkaar. 

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription