De pedagogisch coach in de kinderopvang

Elke kinderopvang in Vlaanderen, dus ook de Slabbertjes, krijgt geld van de overheid om een pedagogische coach te hebben.

Wat moet de pedagogische coach doen?

 1. Het observeren, begeleiden en informeren van de kinderbegeleiders met:
  • de 15 wettelijke basiscompetenties voor het beroep van kinderbegeleider.
  • het MeMoQ: het pedagogisch kader voor de kinderopvang. Het beschrijft de verschillende dimensies van waaruit kinderbegeleiders aan de slag gaan met de kinderen: welbevinden, betrokkenheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, educatieve ontwikkeling, ruimte en omgeving, ouders en buurt.
 2. Het observeren van kinderen en de resultaten ervan bespreken met de kinderbegeleiders.
 3. Contactpersoon zijn voor ouders in geval van pedagogische vragen.
 4. Eventuele opmerkingen van een zorginspectie aanpakken met het team.
 5. Met de directeur van de kinderopvang waken over de pedagogische visie en aanpak.

Hoe kan de pedagogische coach het doen?

 1. Observeren van kinderen en kinderbegeleiders op de werkplek, om de begeleiders te kunnen coachen.
  • Reflectiemomenten met of zonder videobeelden organiseren: die kunnen gaan over een algemene aanpak binnen het ganse kinderdagverblijf en gebeuren dan op personeelsvergaderingen of studiedagen.
  • Ze kunnen gaan over de aanpak of een kind binnen een groep en gaan dan door op teamvergaderingen.
  • Ze kunnen ook gaan over een individuele kinderbegeleider op individuele coachingsmomenten.
 2. Informeren: de pedagogische visie en aanpak moet door iedereen van de kinderopvang gekend en uitgevoerd worden en daarom kan opleiding nuttig zijn. De inhoudelijke organisatie daarvan is de opdracht van de pedagogisch coach.
 3. Regelmatig overleg met de leidinggevende en wanneer gewenst met ouders.

Wie kan pedagogisch coach zijn? De pedagogisch coach moet:

 1. een bachelordiploma hebben;
 2. zichtbare  competenties of voldoende relevante ervaring hebben op pedagogisch vlak rond kinderopvang.

 

De pedagogisch coach in de Slabbertjes

Het coachen van de kinderbegeleiders in de Slabbertjes gebeurt al langer, maar niet op permanente basis. Daar komt nu verandering in.
Op onze studiedag beslisten we om verder na te denken over hoe de infrastructuur, de materialen en de activiteiten onze kinderen kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Albert Janssens, de pedagogisch coach is geen onbekende bij de Slabbertjes. Hij is onderwijzer, vormingswerker en trainer in het M.I.S.C.-concept van Pnina klein. Dat concept is al jarenlang de basis van het pedagogisch handelen bij de Slabbertjes.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription