Over de Slabbertjes

Kinderdagverblijf "de Slabbertjes" aan de Mechelsevest 4 te 3000 Leuven is erkend door het agentschap Opgroeien voor 30 kindplaatsen. Wij voorzien opvang op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) in dagopvang voor kinderen tot uiterlijk de schoolvakantie na de derde verjaardag. In de opvang spreken we Nederlands..

Ons team bestaat uit 6 gediplomeerde kinderbegeleidsters, een logistiek medewerker en een gediplomeerd verpleegkundige. Wij bieden ook aankomend kinderbegeleid(st)ers de mogelijkheid om hier stage te lopen.

Om een volwaardige en professionele opvang te verzekeren werken wij samen volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement dat u bij uw inschrijving ontvangt.

Voor meer Informatie kan u terecht bij onze directie, Heidi Poelmans, elke werkdag van 09.00u tot 17.00u of via info@deslabbertjes.be
Onze opvang is open van 07.00 uur tot 18.00 uur.
De ouders kunnen opteren voor een hele dag (>5 uren) of voor een halve dag (< 5 uren).

Uw kind is voor ons het belangrijkste. Het wordt steeds centraal geplaatst, met aandacht voor eigen ritme en behoefte, voldoende structuur en bewegingsvrijheid. Wij willen warmte, geborgenheid en veiligheid geven. Kinderen mogen experimenteren en krijgen daarbij alle ruimte om te falen. Hierdoor vergroten ze hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Kinderen mogen kind zijn bij De Slabbertjes. Wij houden rekening met de individuele ontwikkeling van elk kind. In contact met elkaar en met de ouders staan openheid, respect en verdraagzaamheid centraal. Planmatig en methodisch werken, kritische evaluatie en opvolging vormen de essentie van een continue kwaliteit.

Wij bieden geleide activiteiten aan die in verband staan met thema's uit de leefwereld van uw kind en aangepast zijn aan de leeftijd. De kinderen kunnen ook vrij spelen en bij mooi weer kunnen ze buiten spelen.

De kinderen verblijven in twee vaste leefgroepen. De groepssamenstelling gebeurt door de directie in overleg met de kinderbegeleid(st)ers. Zij houden rekening met de ontwikkeling van het kind, de pedagogische visie, het reserveringsschema en de beschikbare plaats.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info most common cookies

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription